Voor ledenorganisaties

JeS is er voor haar leden, de ledenorganisaties met een verbinding in de zorg of welzijn. Juist om haar leden krachtiger te maken. Het duwtje in de rug te geven. De kracht van samen optimaal benutten.

Versneller van gezamenlijke ambities

JeS is een landelijke netwerkorganisatie die lokale ledenorganisaties in de zorg ondersteunt bij het relevant en van toegevoegde waarde blijven voor hun achterban. Enerzijds door het begrip ‘ledenorganisatie’ landelijk beter te vermarkten, anderzijds door het collectief ontwikkelen of inkopen van producten en diensten waar de achterban behoefte aan heeft. De lokale touch voeg je als ledenorganisatie zelf toe.

JeS is dus vooral een versneller van gezamenlijke ambities. Daarnaast heeft JeS een voedend karakter naar jouw ledenorganisatie. Gericht op elkaar ontmoeten en het onderling leren van elkaar door kennis en best practises te delen. Trends en ontwikkelingen in de markt worden proactief doorvertaald in adviezen, concepten en initiatieven voor de aangesloten ledenorganisaties.

Duurzaam succesvol zijn

Vanuit een eigen, lokale ledenorganisatie in de zorg of welzijn en vanuit de eigen kracht in een collectief stappen. Om het bestaansrecht van jouw eigen organisatie te borgen. Investeren in een netwerkorganisatie die je helpt met het behouden van een ledenbestand, die gaat helpen om misschien zelfs te groeien.

Investeren in het nieuwe JeS gaat je helpen de lokale basis te verstevigen en verder uit te bouwen door zaken te realiseren die je als individuele organisatie niet duurzaam succesvol kan doen.

Wie is er al lid?

JeS bestaat uit 26 ledenorganisaties en telt ruim 1.400.000 leden verspreid over heel Nederland. Landelijke ambities en daadkracht, maar met lokale voelsprieten. Altijd bezig om een duurzaam succesvolle toekomst te realiseren. Breed geaccepteerd en zichtbaar in de markt.


Bekijk ons netwerk