Over JeS

Het nieuwe JeS begon met een idee. Een verhaal dat is ontstaan door samen te sparren. Samen dromen, samen concretiseren. Samen woorden geven aan een gezamenlijke ambitie.

Missie – goed voor elkaar

JeS maakt van het woord ‘ledenorganisatie’ weer een herkenbaar begrip. Een werkwoord wordt zelfs gezegd. Ofwel: JeS gaat ervoor zorgen dat iedereen in Nederland weet dat jullie er zijn en wat jullie doen. Een betrouwbaar label. Dat van waarde is voor haar leden. Haar achterban.

Visie – Jij en Samen

Juist nu, in een tijd van een steeds individueler leven, is er behoefte aan een organisatie waar individuen zich verenigen. Er voor elkaar zijn. Samen een vuist maken. Een verhaal vertellen. Aandacht vragen en stemming maken op thema’s waarvan we vinden dat er oog voor moet zijn: zorg, welzijn, gezondheid en wonen.

Onze pijlers

JeS is er voor haar leden en hun achterban. Weet wat er speelt. Heeft aandacht voor de zorgen en uitdagingen waar lokale ledenorganisaties mee worstelen. We zien het en luisteren, maar ontwikkelen ook de antwoorden.

Verhalen over solidariteit, over samen dingen regelen en organiseren. Oog hebben voor elkaar. Elkaar informeren en inspireren. Doorlopend laten we zien wat een ledenorganisatie eigenlijk is en doet. Zo geven we het begrip ‘ledenorganisatie’ weer waarde.

De kracht van het getal maakt JeS aantrekkelijk voor aanbieders van zorg, welzijn, wonen en gezondheid. We weten welke producten en diensten in de achterban van onze leden relevant zijn. Deze data geeft JeS een voorsprong bij gezamenlijke inkoop en/of productontwikkeling.

JeS verbindt haar eigen leden. Juist die verbinding, de centrale rol, vormt de basis. Kennisuitwisseling, energie en synergie creëren. Het gevoel van samen dingen doen. Samen waarde creëren. Dat maakt dat je als ledenorganisatie niets liever wil dan aangesloten zijn bij JeS.

Wie is er al lid?

JeS bestaat uit 26 ledenorganisaties en telt ruim 1.400.000 leden verspreid over heel Nederland. Landelijke ambities en daadkracht, maar met lokale voelsprieten. Altijd bezig om een duurzaam succesvolle toekomst te realiseren. Breed geaccepteerd en zichtbaar in de markt.